Projekty

Halloween

Výroba nadrozmerných dekorácií s integrovanými umeleckými, kinetickými a akustickými objektmi. Inštalácia umeleckého environmentu do prostredia zábavného aquaparku Tatralandia. Originálne poňatie halloweenskej tematiky.

Divadlo

Príprava návrhov i samotná realizácia výroby scénografických kompozícií. Tvorba scénických výprav – javiskových dekorácií, rekvizít, kostýmov a grafických vizuálov k predstaveniam rôznych žánrov.

Inštalácie

Redizajn komerčných, historických a iných interiérov pre príležitostné eventy, firemné akcie, večierky, atď. Transformácia, resp. kultivácia priestoru je efemérna, originálna, rešpektujúca jeho špecifiká a charakter danej udalosti.

Kostýmy

Návrh a výroba originálnych umeleckých kostýmov a ich doplnkov na zákazku podľa špecifických požiadaviek. Určené pre širokú škálu umeleckých realizácií, komerčných show vystúpení, karnevalov, a i.

Edukácia

Edukatívne projekty zamerané na rozvíjanie kreativity a kognitívnych schopností detí a študentov. Učenie prostredníctvom umenia a formou hier – happeningových akcií a workshopov. Realizácií projektov predchádza zhotovenie didaktických pomôcok a vytvorenie prostredia pre jednotlivé aktivity.

Partneri ateliéru

Kreatívci, odborníci, remeselníci... jednoducho tím ľudí, ktorí sa s nadšením a zanietením podieľajú na realizácii projektov.