Divadlo

Scénografia

Scénograf vdýchne dušu priestoru. Ten sa razom premení na iluzívne fiktívne prostredie, v ktorom sa aj nemožné stáva možným. Individuálny prístup k inscenáciám rôznych žánrov sa premieta do adekvátne zvolených výtvarných výrazových prostriedkov.

Kompozičnou výstavbou scénického priestoru dômyselne interpretujeme fabulu a explicitne ňou dotvárame príbeh. Scéna pozostáva z javiskových statických dekorácií, ktoré môžu mať podobu originálnych veľkoplošných malieb, mobilných dekorácií a formátovo i materiálovo rôznorodých funkčných rekvizít.

Samotnej inštalácii predchádza komplexná výroba návrhov (miniatúrnych modelov scén) a jednotlivých komponentov, v ktorej synkretizujeme výtvarné postupy a remeselné techniky.

Do portfólia naších činností ďalej patrí grafická tvorba vizuálov (plagátov, pozvánok, bulletinov, a i.) k jednotlivým divadelným predstaveniam.

Partneri ateliéru

Kreatívci, odborníci, remeselníci... jednoducho tím ľudí, ktorí sa s nadšením a zanietením podieľajú na realizácii projektov.