Czechpoint Art Studio

Umenie je čistá radosť – je radosť robiť umenie!

Sme výtvarný kreatívny ateliér, zaoberáme sa návrhmi, komplexnou výrobou i realizáciou priestorových objektov, kostýmov, scénografie, redizajnom priestorov a mnohým iným.

Využívame na to výtvarné, remeselné techniky a experimentálne postupy pri práci s rôznorodými materiálmi i samotným priestorom.

Vo svojom portfóliu máme veľké množstvo zrealizovaných projektov vyznačujúcich sa originalitou a inovatívnym prístupom.

Halloween

Výroba nadrozmerných dekorácií s integrovanými umeleckými, kinetickými a akustickými objektmi. Inštalácia umeleckého environmentu do prostredia zábavného aquaparku Tatralandia. Originálne poňatie halloweenskej tematiky.

Divadlo

Príprava návrhov i samotná realizácia výroby scénografických kompozícií. Tvorba scénických výprav – javiskových dekorácií, rekvizít, kostýmov a grafických vizuálov k predstaveniam rôznych žánrov.

Inštalácie

Redizajn komerčných, historických a iných interiérov pre príležitostné eventy, firemné akcie, večierky, atď.

Transformácia, resp. kultivácia priestoru je efemérna, originálna, rešpektujúca jeho špecifiká a charakter danej udalosti.

Edukácia

Rôznorodé aktivity edukatívneho charakteru odohrávajúce sa na poli výtvarného umenia s priamou integráciou účastníkov do ich realizácie.

Jednotlivé projekty konceptuálne pozostávajú z viacerých úrovní – z prezentačnej, didaktickej a kreatívnej činnosti s využitím originálnych pomôcok.

Kostýmy

Návrh a výroba originálnych umeleckých kostýmov a ich doplnkov na zákazku podľa špecifických požiadaviek.

Určené pre širokú škálu umeleckých realizácií, komerčných show vystúpení, karnevalov, eventov a iných akcií.

Partneri ateliéru

Kreatívci, odborníci, remeselníci... jednoducho tím ľudí, ktorí sa s nadšením a zanietením podieľajú na realizácii projektov.